[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 6

Chương 6

Sáng nay Vương Tuấn Khải thức dậy cảm giác bệnh đã đỡ nhiều rồi, chỉ duy có cổ họng vẫn còn hơi rát. Không biết là do thể chất của cậu thực sự quá tốt hay do thuốc hàng xóm mua cho hiệu quả nữa. Bình thường cảm cúm cũng phải ăn đủ mệt hai ba ngày.

Read More »