[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 5

Tóm tắt chương 4:

Vương Tuấn Khải đi làm về dính mưa nên bị cảm, cả ngày ở nhà buồn chán trông ngóng mẩu giấy của nhóc con nhà bên. Thế nhưng Nguyên Nguyên sáng đi học muộn không kịp để lại mẩu giấy trên cửa.

Ở trên lớp có thời gian mở ra đọc mẩu giấy của tên hàng xóm tự luyến, một lần nữa lại khiến cậu xù lông. Nhưng lần này Nguyên Nguyên quyết định không xử sự như trước nữa mà cố gắng đối tốt với hàng xóm để hắn không thể trêu được mình.

Chương 5

Read More »