[Đen Trắng] Shot 3: Đen Trắng

Shot 1: Đen                Shot 2: Trắng

Đen Trắng

Tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ, trước đây từng là một ca sĩ nổi tiếng, và giờ là một doanh nhân thành đạt. Tôi từng là một trong những thành viên của TFBOYS.

Read More »

[Đen Trắng] Shot 2: Trắng

Shot 1: Đen               Shot 3: Đen Trắng

Trắng

Em, Vương Nguyên, giờ là một ca sĩ nhỏ bé, không tên tuổi. Tôi biết bao năm qua em vẫn mải miết đuổi theo tôi. Nhưng giờ em vẫn chỉ đứng đó, lưng chừng giữa những bậc thang.

Read More »