[Threeshot] Đen Trắng

Đen Trắng

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Category: Boy x Boy, sad, SE, có chút OOC

Rating: T

———————————–

Mục lục

Shot 1: Đen                          Shot 2: Trắng                           Shot 3: Đen Trắng

Summary

Đen

Anh luôn tự nhận mình là màu đen nhưng tôi chưa từng tin.

Có điều vẫn đến lúc tôi phải tin rồi.

Anh là màu đen thăm thẳm. Mọi thứ về anh đều mờ mịt như màu đen.

Tôi vĩnh viễn đều đoán không được. Vĩnh viễn đều nhìn không ra.

Trắng

Em luôn không cho rằng mình là màu trắng. Em nói em không thuần khiết, em nói em chỉ là một người bình thường.

Nhưng với tôi em từ đầu đến cuối vẫn đều là màu trắng.

Trắng đến mức ngây thơ.

Trắng đến mức lạnh lùng.

Tôi vĩnh viễn đều đoán ra được. Vĩnh viễn đều nhìn thấu em.

Đen Trắng

Tôi đứng ở giữa họ. Một kẻ tựa như màu đen. Một kẻ tựa như màu trắng.

Đến cuối cùng liệu có sánh bước cùng nhau?