[Oneshot] Kiss ver đánh thức

Ver kiss thứ 10 :3. Hôn từ đỉnh đầu cho đến vành tai :))

Kiss ver đánh thức

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Category: Boy x Boy, pink

Rating: T

———————————————————

Read More »