[Khải Nguyên fanfic] Kiss ver bể bơi

Đã lâu không gặp Kiss ver ha :)) mình bị cuồng tả cảnh kiss mà nên có lẽ vẫn sẽ viết vài cái nữa TT ^ TT  Hy vọng mọi người không bị ngấy.

Kiss ver bể bơi

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Category: Boy x Boy, pink

Rating: T

Read More »