[Oneshot] Năng lượng sạch

Năng lượng sạch

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T

—————————————-

Gần đây thế giới ngày càng trở nên ô nhiễm, tài nguyên khan hiếm, hàng giả hàng nhái tràn lan. Vì thế trong cộng đồng bắt đầu dấy lên phong trào tiết kiệm và trào lưu “sạch”. Mọi người cùng nhau tiết kiệm và dùng đồ sạch. Cái gì cũng sạch, rau sạch, thực phẩm sạch, nước sạch và năng lượng sạch.

Read More »