[Oneshot] Nụ hôn dưới mưa

Mình đã viết cái này rất lâu rồi, nhưng ngâm mãi không xong, đến lúc xong rồi đọc lại không biết mình đã viết cái gì nữa. TT^TT.

Tóm lại fic hơi khó hiểu…

PG13

Nụ hôn dưới mưa

Trời đang mưa. Vương Tuấn Khải đứng trên tầng cao nhất của công ty, tay chạm vào cửa kính, nhìn ra làn mưa đang xối xả ngoài kia. Ai nấy đều đang vội vã trốn chạy khỏi cơn mưa. Nhưng chẳng ai chạy thoát được.

Read More »