[Oneshot] Kiss ver bão

PG 13

Lúc đầu định để là Kiss ver mưa gió, sấm chớp. Mà nghĩ mưa gió, sấm chớp thì là bão rồi còn gì, thế nên rút gọn =)))

P/s: Đừng để cái hình nó đánh lừa =))

Kiss ver bão

Hôm nay Nguyên Nguyên tan học sớm nên thơ thẩn đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua trường tiểu Khải chợt nhớ ra hôm nay ai kia có tiết học thể dục. Vì thế liền cố tình đi vòng qua phía sau trường, dự định liếc xem sân tập một cái.

Read More »