[Oneshot] Kiss ver khẩu trang

Hành trình tiến tới n cái Kiss =)) Vì không chắc viết được đủ 100 cảnh Kiss nên để n cho dễ đếm =))

Kiss ver khẩu trang

Rate: PG13

——————————————————————————————

Gần đây Nguyên Nguyên bị cảm nhẹ nên đi đâu cũng phải đeo khẩu trang. Tiểu Khải đi cùng Nguyên Nguyên vì thế cũng mang khẩu trang cho đồng bộ. Kết quả là các dì đợi ở sân bay đều chỉ chụp được hai cái khẩu trang to đùng và hai cặp mắt, một cái trong veo, một cái suốt ngày lườm đông, lườm tây.

Read More »