Phỏng vấn Khải Nguyên trên TF comic

Cái phỏng vấn này, nó quá sức là moe mà :3 , cảm giác người phỏng vấn cố tình tạo hint cho hai em nhỏ vậy :3 đọc xong mà mềnh không thể nào khép được miệng, tim hồng bay tá lả làm mình hết chịu nổi luôn :3

Vì Thiên Tỷ ở Bắc Kinh, hai đứa này ở Trùng Khánh nên thường phỏng vấn  trên báo hay phỏng vấn chung Khải Nguyên còn Thiên Tỷ thường được phỏng vấn riêng

Hôm trước nhìn thấy trên weibo mấy trang bản raw của TF comic rồi đó :(( mỗi tội không hiểu gì :((

Read More »