Kiss

Xin lỗi, vì bài này không phải chương 5 của 7days nhé

Mình đã viết được đến buổi trưa của ngày thứ 5 rồi ấy nhưng mà còn chưa hết một ngày :))

Không hiểu sao bình thường mình thấy một ngày qua nhanh lắm chẳng làm được gì cả, thế mà viết vào truyện một ngày lại có thể làm được bao nhiêu thứ, mãi không hết một ngày

Read More »