[Jpg] Wang Yuan P2

Ờ, thú thực trong tfboys mình thích Nguyên Nguyên nhất :)) không có lý do gì đặc biệt cả, vì thích tính cách của bé nhất trong 3 đứa thôi

mình chỉ đào lại một ít ảnh cũ thôi 😀

đầu tiên bonus thêm cái ảnh chup chung còn sót lại của hai bé :))