[Tổng hợp] lễ trao giải Vchart 2014

Giải bình chọn Vchart 15/4/2014 của Tfboys ^^ mình thấy có rất nhiều thứ liên quan đến cái này nên tổng hợp một chập để soi hint cho đã :))

Link video Vietsub (này không phải mình làm nha ^^) các bạn xem video cùng ủng hộ để các bạn ấy có động lực làm tiếp nha ^^

Link phỏng vấn 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWqmL-CYxw

link phỏng vấn hậu trường

https://www.youtube.com/watch?v=XvFnzhZNS20

link trao giải

https://www.youtube.com/watch?v=y5m76N7wYA0

Ảnh

nào chúng ta cùng soi hint :))

005yCGFJjw1efhvuaovvgj30hs0nzgp5

005wBFaTjw1efr0omrr9wj315o0rsdm8

Có một cái không trong lễ trao giải ↓ nhưng mờ cũng dễ cưng nên cứ để vậy nhoa ❤

005wOHgCgw1efgkmghhwwj30j20nudjv

a57b51d3gw1eft0gix2mcj20p00u0dli

d2e94a6djw1efpuytgy3bj20qo0iljva

1898006_238746462984929_1582270062556425484_n

88923813jw1efk2ihgihyj20hs0hsmzf

64960a7ftw1efr594bhpgj20rs0pzgt8

92fe1c87tw1efhjr8olutj211x1kwahv

92fe1c87tw1efhjr0epk1j211x1kwag2

92fe1c87tw1efhjq7uzkfj21kw11xk03

92fe1c87jw1efgkx2s7pgj20xc18gdqp

82f4c3f3tw1efnfsjj6tkj21kw11xqjj

71dba5a1tw1efh49v4ninj21kw11xqeb

67bcda47tw1efpw5csd8yj20iw0iwtb5

6b8f3d4ejw1efgnej5gjij20hs0dcgn7

6ae37a29gw1efjmxf45k5j215o0rswjm

6ae37a29gw1efjmxd54omj215o0rsn2z

3feb996cjw1efhvmysmnzj21kw11xdpc

ed4e5807jw1efgne2lq30j218g0xbaig

Gif

Ảnh động ~~~ rất dễ cưng và rất nhiều hint ❤ ~~~ :))

d7027218jw1efiyvpakhag20b40gox6s

4899dab8gw1efr30jumwxg208n08u4qp

4899dab8gw1efr0lc5xmhg206a0b4u0x

4899dab8gw1efqzsi3extg207d0b41kz

76bc00dbtw1efr42jgf4ug20b307le81

67bcda47tw1efl7grc0gsg205g06j7on

67bcda47tw1efl7gol20sg205g06c1ih

9bd835dcjw1efr05pcwcrg20b409pe81

005x8H7Ujw1efhuo9128fg307808pu0y

005x8H7Ujw1efko8ew8bsg30ci0c67wl

705e6a58gw1efj0x31nvkg202s05ye81